کانون آگهی و تبلیغات شاخ و برگ

هزینه خدمات

برش هر بسته : 5000 تومان

پرفراژ هر 1000 برگ : 10/000 تومان

شماره هر 1000 برگ : 15/000 تومان

صحافی بدون منگنه هر 1000 برگ : 10/000 تومان

صحافی با منگنه هر 1000 برگ : 15/000 تومان

پرینت یک رو : 1000 تومان

پرینت دو رو : 1500 تومان

کاغذ رنگی : 5/000 تومان

طراحی ساعتی : 100/000 تومان

بنر صفحات مجازی : 20/000 تومان

نصب وینیل : توافقی ( حداقل 50/000 تومان)

پک استیکر تلگرام 10 عددی : 15/000 تومان

پک استیکر تلگرام 20 عددی : 20/000 تومان

کد محصول نام محصول طرف سایز تعداد روزکاری کاغذ قیمت مشتری قیمت کل (همراه با مالیات)
113 تراکت تحریر تک رنگ ( ریسو ) - کاغذ سفید یکرو a6(10*14) 2000 1 48,000 76,000 تومان 82,840 تومان
114 تراکت تحریر تک رنگ ( ریسو ) - کاغذ سفید یکرو a5(14*20) 1000 1 48,000 76,000 تومان 82,840 تومان
115 تراکت تحریر تک رنگ ( ریسو ) - کاغذ سفید یکرو a4(20*29) 500 1 48,000 76,000 تومان 82,840 تومان
116 تراکت تحریر تک رنگ ( ریسو ) - کاغذ سفید یکرو a4(20*29) 1000 1 93,000 141,000 تومان 153,690 تومان