کانون آگهی و تبلیغات شاخ و برگ

هزینه خدمات

برش هر بسته : 5000 تومان

پرفراژ هر 1000 برگ : 10/000 تومان

شماره هر 1000 برگ : 15/000 تومان

صحافی بدون منگنه هر 1000 برگ : 10/000 تومان

صحافی با منگنه هر 1000 برگ : 15/000 تومان

پرینت یک رو : 1000 تومان

پرینت دو رو : 1500 تومان

کاغذ رنگی : 5/000 تومان

طراحی ساعتی : 100/000 تومان

بنر صفحات مجازی : 20/000 تومان

نصب وینیل : توافقی ( حداقل 50/000 تومان)

پک استیکر تلگرام 10 عددی : 15/000 تومان

پک استیکر تلگرام 20 عددی : 20/000 تومان

کد محصول نام محصول طرف سایز تعداد روزکاری قیمت کل
1 سلفون براق یک رو 4.8*8.5 1000 5 86,110 تومان
2 سلفون مات یک رو 4.8*8.5 1000 5 86,110 تومان
4 سلفون براق دو رو 4.8*8.5 1000 6 123,170 تومان
5 سلفون مات دو رو 4.8*8.5 1000 6 123,170 تومان
6 گلاسه بدون روکش   یک رو 4.8*8.5 1000 8 83,930 تومان
7 گلاسه بدون روکش دو رو 4.8*8.5 1000 8 120,990 تومان
8 سلفون دور گرد براق دو رو 6*9 1000 9 141,700 تومان
9 سلفون دور گرد مات دو رو 9*6 1000 9 141,700 تومان
10 لیبل سلفون دار یک رو 4.8*8.5 1000 9 118,810 تومان
11 لیبل بدون سلفون یک رو 4.8*8.5 1000 9
12 لیبل شیشه ای یک رو 4.8*8.5 1000 11 381,500 تومان
13 کتان یک رو 4.8*8.5 1000 9 131,890 تومان
14 کتان دو رو 4.8*8.5 1000 9 143,880 تومان
15 کتان دور گرد دو رو 9*6 1000 12 196,200 تومان
16 لمینت مربع برجسته دو رو 6*6 1000 12 196,200 تومان
17 لمینت براق دو رو دو رو 9*6 1000 9 231,080 تومان
18 لمینت براق دو رو دو رو 9*6 500 9 155,870 تومان
19 لمینت برجسته دو رو دو رو 9*6 1000 9 238,710 تومان
20 لمینت مات دو رو دو رو 9*6 1000 9 365,150 تومان
21 لمینت برجسته طلاکوب دو رو 9*6 1000 15 381,500 تومان
22 لمینت برجسته طلاکوب مربع دو رو 6*6 1000 15 294,300 تومان
23 لمینت ویزیتی برجسته دو رو 4.8*8.5 1000 12 212,550 تومان
24 لمینت ویزیتی براق دو رو 4.8*8.5 1000 10 204,920 تومان
25 لمینت مات مربع دو رو 6*6 1000 13
26 لمینت براق مربع دو رو 6*6 1000 13 160,230 تومان
27 سلفون مات مخملی یک رو 4.8*8.5 1000 12 196,200 تومان
28 سلفون مات مخملی دو رو 4.8*8.5 1000 12 204,920 تومان
29 سلفون مخملی دورگرد دو رو 9*6 1000 12 271,410 تومان
30 لمینت برجسته مخملی دو رو 9*6 1000 17 365,150 تومان
31 لمینت مات سلفونی دو رو 9*6 1000 12 227,810 تومان
32 لمینت مات سلفونی مربع دو رو 6*6 1000 12 190,750 تومان
33 لمینت مات سلفونی ویزیتی دو رو 4.8*8.5 1000 13 204,920 تومان
34 لمینت مات گرد دو رو 6*6 1000 15
35 لمینت براق گرد دو رو 6*6 1000 12 160,230 تومان
36 لمینت براق مثلث دو رو 6*6 1000 12 160,230 تومان
37 لمینت براق آرارات دو رو 9*6 1000 12 231,080 تومان
38 لمینت براق دو گوش گرد دو رو 9*6 1000 12 231,080 تومان
39 آهنربایی یک رو 9*6 1000 17
40 سلفون مات مخملی دورگرد موضعی دو رو 9*6 1000 12 286,670 تومان
41 تراکت گلاسه 120 گرم یکرو 10*10 5000 10 301,930 تومان
42 تراکت گلاسه 120 گرم دورو 10*10 5000 10 341,170 تومان
43 تراکت گلاسه 135 گرم یکرو 10*10 2000 10 152,600 تومان
44 تراکت گلاسه 135 گرم دورو 10*10 2000 10
45 تراکت گلاسه 135 گرم یکرو 10*10 1000 10
46 تراکت گلاسه 135 گرم دورو 10*10 1000 10 134,070 تومان
47 تراکت گلاسه 120 گرم یکرو a6(10*14) 5000 10 354,250 تومان
48 تراکت گلاسه 120 گرم دورو a6(10*14) 5000 10 381,500 تومان
49 تراکت گلاسه 135 گرم یکرو a6(10*14) 2000 10 168,950 تومان
50 تراکت گلاسه 135 گرم دورو a6(10*14) 2000 10 212,550 تومان
51 تراکت گلاسه 135 گرم یکرو a6(10*14) 1000 10 125,350 تومان
52 تراکت گلاسه 135 گرم دورو a6(10*14) 1000 10 155,870 تومان
53 تراکت گلاسه 120 گرم یکرو a5(14*20) 5000 10 664,900 تومان
54 تراکت گلاسه 120 گرم دورو a5(14*20) 5000 10 735,750 تومان
55 تراکت گلاسه 135 گرم یکرو a5(14*20) 2000 10 332,450 تومان
56 تراکت گلاسه 135 گرم دورو a5(14*20) 2000 10 381,500 تومان
57 تراکت گلاسه 135 گرم یکرو a5(14*20) 1000 10 210,370 تومان
58 تراکت گلاسه 135 گرم دورو a5(14*20) 1000 10 267,050 تومان
59 تراکت گلاسه 120 گرم یکرو a4(20*29) 5000 10 1,302,550 تومان
60 تراکت گلاسه 120 گرم دورو a4(20*29) 5000 10 1,444,250 تومان
61 تراکت گلاسه 135 گرم یکرو a4(20*29) 2000 10 621,300 تومان
62 تراکت گلاسه 135 گرم دورو a4(20*29) 2000 10 735,750 تومان
63 تراکت گلاسه 135 گرم یکرو a4(20*29) 1000 10 377,140 تومان
64 تراکت گلاسه 135 گرم دورو a4(20*29) 1000 10 490,500 تومان
65 تراکت گلاسه 120 گرم یکرو b4(24*34) 5000 10 1,989,250 تومان
66 تراکت گلاسه 120گرم دورو b4(24*34) 5000 10 2,294,450 تومان
67 تراکت گلاسه 135 گرم یکرو b4(24*34) 2000 10 937,400 تومان
68 تراکت گلاسه 135 گرم دورو b4(24*34) 2000 10 1,188,100 تومان
69 تراکت گلاسه 135 گرم یکرو b4(24*34) 1000 10 561,350 تومان
70 تراکت گلاسه 135 گرم دورو b4(24*34) 1000 10 789,160 تومان
71 تراکت گلاسه 120گرم یکرو b5(17*24) 5000 10 1,008,250 تومان
72 تراکت گلاسه 120 گرم دورو b5(17*24) 5000 10 1,149,950 تومان
73 تراکت گلاسه 135 گرم یکرو b5(17*24) 2000 10 490,500 تومان
74 تراکت گلاسه 135 گرم دورو b5(17*24) 2000 10 615,850 تومان
75 تراکت گلاسه 135 گرم یکرو b5(17*24) 1000 10 294,300 تومان
76 تراکت گلاسه 135 گرم دورو b5(17*24) 1000 10 418,560 تومان
77 تراکت تحریر 80 گرم یکرو 10*10 5000 10 210,370 تومان
78 تراکت تحریر 80 گرم دورو 10*10 5000 10 234,350 تومان
79 تراکت تحریر 80 گرم یکرو 10*10 2000 10 124,260 تومان
80 تراکت تحریر 80 گرم دورو 10*10 2000 10 143,880 تومان
81 تراکت تحریر 80 گرم یکرو 10*10 1000 10 78,480 تومان
82 تراکت تحریر 80 گرم دورو 10*10 1000 10 119,900 تومان
83 تراکت تحریر 80 گرم یکرو a6(10*14) 5000 10 233,260 تومان
84 تراکت تحریر 80 گرم دورو a6(10*14) 5000 10 277,950 تومان
85 تراکت تحریر 80 گرم یکرو a6(10*14) 2000 10 135,160 تومان
86 تراکت تحریر 80 گرم دورو a6(10*14) 2000 10 158,050 تومان
87 تراکت تحریر 80 گرم یکرو a6(10*14) 1000 10 85,020 تومان
88 تراکت تحریر 80 گرم دورو a6(10*14) 1000 10 129,710 تومان
89 تراکت تحریر 80 گرم یکرو a5(14*20) 5000 10 439,270 تومان
90 تراکت تحریر 80 گرم دورو a5(14*20) 5000 10
91 تراکت تحریر 80 گرم یکرو a5(14*20) 2000 10 226,720 تومان
92 تراکت تحریر 80 گرم دورو a5(14*20) 2000 10
93 تراکت تحریر 80 گرم یکرو a5(14*20) 1000 10 154,780 تومان
94 تراکت تحریر 80 گرم دورو a5(14*20) 1000 10 276,860 تومان
95 تراکت تحریر 80 گرم یکرو a4(20*29) 5000 10 855,650 تومان
96 تراکت تحریر 80 گرم دورو a4(20*29) 5000 10 1,008,250 تومان
97 تراکت تحریر 80 گرم یکرو a4(20*29) 2000 10 425,100 تومان
98 تراکت تحریر 80 گرم دورو a4(20*29) 2000 10 559,170 تومان
99 تراکت تحریر 80 گرم یکرو a4(20*29) 1000 10 282,310 تومان
100 تراکت تحریر 80 گرم دورو a4(20*29) 1000 10 404,390 تومان
101 تراکت تحریر 80 گرم یکرو b4(24*34) 5000 10 1,160,850 تومان
102 تراکت تحریر 80 گرم دورو b4(24*34) 5000 10 1,476,950 تومان
103 تراکت تحریر 80 گرم یکرو b4(24*34) 2000 10 594,050 تومان
104 تراکت تحریر 80 گرم دورو b4(24*34) 2000 10 844,750 تومان
105 تراکت تحریر 80 گرم یکرو b4(24*34) 1000 10 415,290 تومان
106 تراکت تحریر 80 گرم دورو b4(24*34) 1000 10 594,050 تومان
107 تراکت تحریر 80 گرم یکرو b5(17*24) 5000 10 763,000 تومان
108 تراکت تحریر 80 گرم دورو b5(17*24) 5000 10 866,550 تومان
109 تراکت تحریر 80 گرم یکرو b5(17*24) 2000 10 310,650 تومان
110 تراکت تحریر 80 گرم دورو b5(17*24) 2000 10 436,000 تومان
111 تراکت تحریر 80 گرم یکرو b5(17*24) 1000 10 221,270 تومان
112 تراکت تحریر 80 گرم دورو b5(17*24) 1000 10 310,650 تومان
130 پوستر گلاسه 135 گرم یکرو 30*42 1000 7 915,600 تومان
131 پوستر گلاسه 135 گرم یکرو 30*42 2000 7 1,515,100 تومان
132 پوستر گلاسه 135 گرم یکرو 35*50 1000 7 1,079,100 تومان
133 پوستر گلاسه 135 گرم یکرو 35*50 2000 7 1,836,650 تومان
134 پوستر گلاسه 135 گرم یکرو 30*60 1000 7 1,231,700 تومان
135 پوستر گلاسه 135 گرم یکرو 30*60 2000 7 1,940,200 تومان
136 پوستر گلاسه 135 گرم یکرو 45*60 1000 7 1,869,350 تومان
137 پوستر گلاسه 135 گرم یکرو 45*60 2000 7
138 پوستر گلاسه 135 گرم یکرو 50*70 1000 7 2,141,850 تومان
139 پوستر گلاسه 135 گرم یکرو 50*70 2000 7
140 پوستر تحریر یکرو 30*42 1000 7 713,950 تومان
141 پوستر تحریر یکرو 30*42 2000 7 1,117,250 تومان
142 پوستر تحریر یکرو 35*50 1000 7 838,210 تومان
143 پوستر تحریر یکرو 35*50 2000 7 1,364,680 تومان
144 پوستر تحریر یکرو 30*60 1000 7 1,019,150 تومان
145 پوستر تحریر یکرو 30*60 2000 7 1,585,950 تومان
146 پوستر تحریر یکرو 45*60 1000 7 1,302,550 تومان
147 پوستر تحریر یکرو 45*60 2000 7 2,152,750 تومان
148 پوستر تحریر یکرو 50*70 1000 7 1,411,550 تومان
149 پوستر تحریر یکرو 50*70 2000 7 2,223,600 تومان